dns.cz

Marketing s přidanou hodnotou

Získejte přístup k odborným znalostem. Zlepšete viditelnost vaší značky a účinnost cílených marketingových kampaní. Snižujte náklady a sledujte výsledky pro váš úspěch. 

Marketingové služby

Zastupujeme domácí i zahraniční výrobce a partnery na lokálním trhu, promujeme jejich značky i výrobky a zajišťujeme kompletní marketingové služby od uvedení na trh a strategický marketing, přes digitální služby a výkonnostní kampaně až po kompletní outsourcing formou balíčků nebo služeb na míru.

Marketing & Business Development

Získejte přístup k odborným znalostem. Zlepšete viditelnost vaší značky a účinnost cílených marketingových kampaní. Snižujte náklady a sledujte výsledky pro váš úspěch. 

Strategický marketing

Pomůžeme vám s analýzou trhu a konkurence, vytvoříme marketingovou komunikační strategii a posílíme vaši značku a nastavíme metodiku a projektové řízení marketingových kampaní.

Marketingový průzkum a analýza konkurence

Pomůžeme vám lépe porozumět trhu a konkurenčnímu prostředí. Tyto služby zahrnují sběr a analýzu dat, na základě kterých můžete tvořit strategie a plány, abyste získali konkurenční výhodu a dosáhli lepšího výsledku na trhu. 

Komunikační strategie

Pomocí iniciačního workshopu společně definujeme způsob, jakým byste měli komunikovat se svými zákazníky, identifikovat cíle a připravíme hlavní komunikační linky. Součástí strategie je kreativa a mechanika kampaně zahrnující obsah a plánování praktických kroků. 

Brand management

Na základě marketingové strategie se zaměřujeme na posílení a řízení vaší značky klienta pro její pozitivní vnímání včetně jejího vizuálního stylu a hodnot. Součástí je také budování a upevňování zákaznické loajality a důvěry.

Projektové řízení kampaní

Plánujeme, koordinujeme a implementujeme úspěšné marketingové kampaně. To zahrnuje stanovení cílů kampaně, rozvržení časového plánu a rozpočtu, výběr vhodných kanálů a nástrojů, a efektivní řízení všech aspektů kampaně, aby byly vaše kampaně dobře organizované a dosahovaly stanovených cílů efektivně a včas.

Digitální projekty a guerilla

Digitální projekty a guerilla marketing jsou inovativní služby, které vám pomohou vytvářet nekonvenční a nápadité kampaně často s minimálním rozpočtem od vývoje webových aplikací nebo interaktivní obsah až po výrazné a zapamatovatelné kampaně, které se vymykají běžnému marketingu.

Digitální marketing

Kombinujeme publikaci obsahu na webu a sociálních sítích včetně osobního brandingu na LinkedIn, placenou reklamu ve vyhledávačích, spolupráci s influencery a přímý marketing formou emailů a telemarketingu. Dokážeme pro vás nastavit chatboty a využití SMS, remarketing a retargeting, tvorbu a publikaci videí a podcastů apod., abychom vám pomohli efektivně oslovit vaši cílovou skupinu. 

Digitální kanály & online

Využíváme digitální média a online platformy pro komunikaci včetně plánování a implementace digitálních marketingových kampaní, webu, sociálních sítí, reklamy ve vyhledávačích a dalších online kanálů. Oslovujeme vaši cílovou skupinu na internetu a budujeme online přítomnost včetně generování nových leadů. 

Přímý marketing

Pomůžeme vám komunikovat přímo s vašimi zákazníky nebo potenciálními klienty prostřednictvím personalizované komunikaci napříč různými kanály – emailem, telefonicky, SMS zprávy nebo korespondence. Naším cílem je vytvářet a udržovat osobní a přesvědčivý kontakt se zákazníky, což může vést k vyšší konverzi a loajalitě klientů.

Video & podcasty

Prostřednictvím našich partnerů vytváříme atraktivní a poutavý audiovizuální obsah. Tato služba zahrnuje produkci a distribuci videí a podcastů, které oslovují a angažují vaše publikum, zvýší povědomí o značce a podporuje marketingové kampaně.

Reporting

Našim klientům poskytujeme pravidelné zprávy a analýzy výsledků marketingových aktivit včetně sběru a vizualizaci dat, monitorování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) a předkládání informací o úspěchu kampaní, které poskytují důležité informace pro optimalizaci marketingových strategií a dosahování lepších výsledků kampaní.

Offline marketing & eventy

Organizaci široké spektrum eventů a webinářů, včetně seminářů a workshopů, pořádáme vzdělávací kurzy a společenské a zážitkové akce pro budování vztahů. Zajišťujeme také produkční služby v podobě projektového managementu, nebo vám pomůžeme s aktivní účastí na konferencích třetích stran.

Organizace eventů a webinářů

Služba event management zahrnuje výběr místa, propagaci, logistiku a technickou podporu pro zajištění hladkého průběhu akcí, abychom pro vás vytvořili prostředí pro interakci se zákazníky a budování vztahů.

Partnerství na IT konferenci No BullshIT

Zajistíme pro vás účast na relevantních konferencích včetně IT konference No BullshIT, která vytváří prostor pro inspiraci a diskuzi, abychom ukázali opravdovou přidanou hodnotu v každém IT projektu a jak technologie reálně pomáhají businessu.

Produkční služby

Pomáháme s projektovým řízením a organizací akcí třetích stran, stejně jako s vývojem a realizací marketingových projektů. Tato služba zahrnuje plánování, koordinaci a řízení procesu od nápadu po konečný produkt nebo akci. 

Obsahový marketing

Tvoříme hodnotný obsah na webu a sociálních sítích včetně úpravy textů, překladů do cizích jazyků, grafiky, animací a videí. Sledujeme mediální pokrytí, vytváříme recenze a zajistíme pro vás public relations v online i tištěných médiích. 

Tvorba a úprava textů

Tvorba a úprava textů je marketingovou službou, která klientům pomáhá vytvářet a upravovat obsah pro různé marketingové kanály. To zahrnuje psaní kvalitního textového obsahu pro webové stránky, blogy, články, emailové kampaně a sociální média. Cílem je poskytovat klientům přitažlivý a relevantní obsah, který oslovuje jejich cílovou skupinu, zvyšuje angažovanost a podporuje cíle marketingových kampaní.

Přímý & emailový marketing

Přímý & emailový marketing je marketingovou službou, která klientům umožňuje komunikovat s jejich zákazníky a potenciálními klienty přímo prostřednictvím emailových kampaní. Tato služba zahrnuje tvorbu personalizovaných emailů, segmentaci kontaktů, plánování a odesílání kampaní a analýzu výsledků. Cílem je budovat a udržovat vztahy se zákazníky, zvyšovat značkovou loajalitu a dosahovat konverzí a cílů marketingových kampaní klienta.

Design & grafika

Design & grafika jsou klíčovou marketingovou službou, která klientům umožňuje vytvářet vizuálně atraktivní a poutavý obsah pro jejich marketingové materiály. Tato služba zahrnuje tvorbu grafických prvků, jako jsou loga, bannerové reklamy, infografiky a grafický design webových stránek. Cílem je poskytovat klientům profesionální a esteticky přitažlivý vizuální obsah, který zvýší atraktivitu značky a komunikaci s cílovou skupinou.

Grafické práce

Animace a video

Public Relations

Public Relations (PR) jsou marketingovou službou, která klientům pomáhá budovat a udržovat pozitivní vnímání jejich značky a komunikovat s veřejností, médii a dalšími zainteresovanými stranami. Tato služba zahrnuje strategickou komunikaci, vytváření tiskových zpráv, mediální vztahy a krizovou komunikaci. Cílem je vytvářet a udržovat dobrý vztah s veřejností, budovat důvěru a posilovat značku klienta.

Public Relations (PR) 3. stran

Media monitoring (online, print) vč. sociálních sítí

Produktové recenze

Odborné analýzy

Pomůžeme vám získat vhled do trhu informačních technologií, nabídku konkurence nebo posouzení vašich vlastních marketingových strategií. Využíváme spolupráce s renomovanými IT konzultačními společnostmi, kteří garantují odbornou metodiku sběru a analýzy dat, trendů a vývoje v daném odvětví, což vám umožní identifikovat příležitosti a rizika. 

Zajištění marketingových předmětů

Zajištění marketingových předmětů je služba, která klientům pomáhá s nákupem a distribucí různých propagačních materiálů a dárků, jako jsou dárkové předměty, reklamní materiály a suvenýry s jejich značkou. Tato služba zahrnuje výběr, nákup a logistiku těchto předmětů a jejich distribuci do cílových skupin. Cílem je posílit značku klienta, zvýšit povědomí o ní a podporovat marketingové kampaně prostřednictvím materiálů, které oslovují a zapamatovávají si zákazníci.

Marketingové nástroje

Metodika a správné nastavení marketingových nástrojů jsou klíčové pro efektivní vedení kampaní. Pomůžeme vám s tvorbou a správou webu, SEO optimalizaci a nastavením analytik. Aktivně spravujeme sociální média a databázi kontaktů, využíváme emailový marketing a v některých případech vyvíjíme mobilní aplikace. Tyto prvky vám umožňují efektivně komunikovat s vaším publikem.

Tvorba a správa webu

Pomůžeme vám vytvořit a udržovat profesionální webové stránky včetně návrhu a UX designu, vývoje, optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a pravidelnou údržbu stránek.

Nastavení marketingových metrik a analytics

Pomáháme měřit a analyzovat výkonnost vašich marketingových kampaní podle definovaných metrik a klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI). Implementujeme nástroje pro sledování a analýzu dat, tvorbu zpráv a reportů, abychom vám poskytli nástroje a poznatky, které vám umožní efektivněji plánovat a optimalizovat marketingové kampaně a rozpočet.

Správa sociálních sítí

Tvoříme obsah, plánujeme a publikujeme příspěvky, spravujeme komentáře a zpětné vazby, a sledujeme výsledků. Naším cílem je udržovat vaše sociální sítě aktivní a angažující, budovat povědomí o značce v online prostředí a udržovat pozitivní vztahy se zákazníky.

Správa kontaktů (CRM)

Pomáháme se správou kontaktů a prací s nástroji pro řízení obchodu (CRM). Tato služba zahrnuje sběr, organizaci a analýzu informací o zákaznících, správu komunikace a sledování interakcí. 

Emailové nástroje

Nastavujeme moderní nástroje pro efektivní komunikaci se zákazníky a vaším publikem prostřednictvím přímých emailových kampaní včetně tvorby, plánování a odesílání emailů, segmentaci kontaktů, sledování otevření a kliknutí, a analýzu výsledků kampaní.

Tvorba mobilních aplikací

Umíme vytvářet mobilní aplikace na míru, abychom zasáhli určité cílové skupiny, které komunikují převážně přes mobilní zařízení. Tato služba zahrnuje vývoj aplikace, design uživatelského rozhraní, testování a nasazení na mobilní platformy. 

Správa marketingových fondů a portálů (claim management)

Spravujeme marketingové fondy výrobců a pomáháme s jejich čerpáním i administrací včetně finančního plánování a vyúčtování.